audyt i polityka bezpieczeństwa

Na potrzeby naszych klientów przeprowadzamy audyty bezpieczeństwa oparte o normę ISO 27001, która standaryzuje systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji w przedsiębiorstwie.

Polityka bezpieczeństwa - audyt 

W dobie rozwoju technologicznego, jak i również wywiadu konkurencyjnego, informacja strategiczna przedsiębiorstwa staje się coraz bardziej pożądana przez inne firmy. Organizacje biznesowe muszą chronić posiadane informacje, gdyż ich utrata oznaczałaby poniesienie strat finansowych lub znaczne zachwianie pozycji firmy na rynku. 

W ramach podejmowanych działań audytowych realizujemy czynności w obszarze:

  • pełnej polityki bezpieczeństwa oraz ochrony marki i tajemnicy przedsiębiorstwa;
  • uzyskiwania pozwoleń i certyfikatów bezpieczeństwa niezbędnych dla zachowania prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa;
  • prowadzenia badań istniejącego systemu ochrony strategicznych informacji przedsiębiorstwa w poszukiwaniu zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych;
  • identyfikacji i wdrożenia systemów ochronnych informacji dotyczących planów strategicznych przedsiębiorstwa;
  •  weryfikacji pracowników działających na szkodę przedsiębiorstwa;
  • zarządzania zwolnieniami i naborem kapitału ludzkiego;
  • wdrożenia procedur zabezpieczających przedsiębiorstwo przed podkupywaniem pracowników przez konkurencję; 
  • szacowania zagrożeń przedsiębiorstwa pod kątem szpiegostwa gospodarczego, zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz ochrony marki.