strategia bezpieczeństwa danych it

Usługa bezpieczeństwa danych IT dotyczy głównie zapewnienia odpowiedniej ochrony aktywów informacyjnych danego przedsiębiorstwa. Bezpieczeństwo danych IT mogą zagwarantować regularne robione pentesty, czyli testy penetracyjne.

testy penetracyjne

Testy te mają za zadanie ocenę stanu zabezpieczeń aplikacji i infrastruktury sieciowej. Nasi wykwalifikowani specjaliści zidentyfikują, przeanalizują oraz oszacują ryzyko związane z podatnością na zagrożenia cyberataków. Po przeprowadzonych testach, zapewniamy wszelką pomoc w usunięciu znalezionych błędów i luk.

Nasze testy mogą objąć testy aplikacji, stron i serwerów WWW. Oferujemy również testy bezpieczeństwa całej infrastruktury sieciowej. Jesteśmy otwarci na współpracę i zakres usługi przez nas wykonywanej jest każdorazowo ustalany indywidualnie.

Istnieją 3 podstawowe rodzaje testów penetracyjnych:

  • testy typu black box - nasz zespół otrzymuje podstawowe dane, np. adres serwisu. 
  • testy typu white box - nasz zespół otrzymuje pełny dostęp do dokumentacji, kodu źródłowego itp. 
  • testy typu grey box - test jest kompromisem między dwoma wyżej wymienionymi testami i zawiera w sobie elementy obu tych metod.