Bezpieczeństwo informacji

Informacjaw dobie XXI wieku jest najcenniejszym i najbardziej pożądanym dobrem. To odniej zależy szybkość podejmowania decyzji biznesowych, opracowanie właściwejstrategii przedsiębiorstwa, ale przede wszystkim bezpieczeństwo naszej firmy.

Bezpieczeństwo informacji w świetle rodo i ustawy o ochronie danych osobowych 

widok kodu audytu bezpieczeństwa

Korzyści jakie odniesiesz po przeprowadzeniu wskazanych czynności dbających o bezpieczeństwo informacji w firmie:

 

  • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych i wykorzystywanych w firmie, co przekłada się na jakość zarządzania przedsiębiorstwem
  • zapewnienie zgodności z wymogami prawnymi w obszarze bezpieczeństwa informacji (np. dane osobowe), co jest prawnym obowiązkiem każdego przedsiębiorcy
  • zwiększenie świadomości pracowników, a tym samym budowę kultury organizacyjnej i ładu korporacyjnego oraz integracji z firmą 
  • systemowe podejście do tematu bezpieczeństwa dzięki monitoringowi, ewaluacji i wdrażania zabezpieczeń w obszarze bezpieczeństwa informacji
  • ewentualne uzyskanie certyfikatu, który stanowi doskonały element marketingowy dla organizacji.

Integrated Consulting oferuje w tym zakresie:

  • działania mające na celu odparcie zagrożeń ze strony konkurencyjnych podmiotów;
  • analizy i audyty bezpieczeństwa w zakresie ochrony informacji;
  • budowa polityki bezpieczeństwa w oparciu o przepisy RODO, ustawy o ochronie danych osobowych i norm ISO 27001;
  • szkolenia z ochrony informacji;
  • budowa kancelarii tajnych i ich planów ochrony.