WERYFIKACJA FIRM W POLSCE I ZA GRANICĄ

Bazując na naszej wieloletniej wiedzy i praktyce wywiadu dokonujemy obszernej weryfikacji podmiotów gospodarczych. 

Weryfikacja partnera biznesowego 

Posiadane możliwości techniczne i osobowe pozwalają nam na skuteczne prowadzenie działań weryfikacyjnych w środowisku krajowym i międzynarodowym.

 

Czynnik weryfikacyjny w procesie planowania jest niezbędnym do identyfikacji i szacowania ryzyka w przyszłych inwestycjach jak również może być podstawą do budowania strategii negocjacyjnej.

uścisk dłoni

Prawidłowa forma weryfikacji nowego partnera biznesowego jest istotna dla zachowania należytej staranności w aspekcie europejskiego prawa podatkowego. Ekspansja na nowych rynkach czy nawiązanie współpracy z nowymi partnerami zobowiązuje organizacje do podejmowania działań w obszarze bezpieczeństwa poprzez jawne i niejawne audytowania przyszłych kontrahentów.