wywiad gospodarczy

Wywiad gospodarczy to działania, które mają za zadanie podnieść atrakcyjność firmy na bardziej wymagających rynkach.

Wywiad gospodarczy jest kluczem do sukcesu firmy 

Wywiad gospodarczy to działania, które mają za zadanie podnieść atrakcyjność firmy na bardziej wymagających rynkach. Zgodnie z obowiązującym prawem, przeprowadzony wywiad udziela kadrze kierowniczej rekomendacji odnośnie kluczowych posunięć przedsiębiorstwa w najbliższej przyszłości. W zależności od potrzeb zarządu wywiad może być przeprowadzany doraźnie lub długofalowo. Takie potrzeby to m.in. prowadzenie czynności windykacyjnych, wprowadzanie nowego produktu, wkroczenie na nowy rynek, czy też przejęcie innej firmy. Wywiad może być też prowadzony systematycznie. W takiej sytuacji pozwoli on na identyfikację szans rynkowych i ochronę przed zagrożeniami, które wynikają ze zmian w obszarach konkurencyjności.

 

W zależności od potrzeb informacyjnych budujemy ofertę dopasowaną bezpośrednio do konkretnego zlecenia.

Narzędzia badawcze dobierane są w zależności od zakresu i trudności zlecenia. Celem realizacji zlecenia jest dostarczenie wiarygodnych i potwierdzonych informacji na temat badanego podmiotu.


Zlecanie usług wywiadowczych nie jest zjawiskiem nowym i dość mocno wpisuje się w bezpieczeństwo sektora narodowego i biznesowego. Korzystanie ze współpracy z zewnętrznymi wyspecjalizowanymi podmiotami pozyskującymi informacje jest narzędziem niezbędnym do prawidłowego zarządzania firmą. Działania wywiadowcze łączy się z usługami detektywistycznymi, które są świadczone w połączeniu z wywiadem strategicznym.

panorama miasta nad jeziorem wieczorem